วิสัยทัศน์ : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ทุกภาคีรวมพลัง สร้างบริการเป็นเลิศด้วยคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 02-04-2019 | โดย supplies | 33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 28-03-2019 | โดย supplies | 32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบโทรศัพท์ อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 28-03-2019 | โดย supplies | 21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 28-03-2019 | โดย supplies | 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบเรียกพยาบาล อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 28-03-2019 | โดย supplies | 21

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และตำแหน่งพนั (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 24-04-2019 | โดย tom | 34

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่ง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 23-04-2019 | โดย tom | 61

ขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานภาคสนาม) (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 23-04-2019 | โดย tom | 21

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง และ ตำแหน่งพนักงานบริ (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 23-04-2019 | โดย tom | 27

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง (...ดูเพิ่มเติม)

วันที่ 22-04-2019 | โดย tom | 49

ภาพกิจกรรม
Cinque Terre ท่านผู้อำนวยการ และทีมMCH Boardจังหวัดบึงกาฬ รับเยี่ยมเสริมพลังจาก เขต8 ในวันที่22กุมภาพันธ์ 2562
Cinque Terre ตรวจราชการรอบที่ 1 ปี 62 16-18 ม.ค. 2562
Cinque Terre กิจกรรมวันเด็ก 12 ม.ค. 2562